Правилник није актуелан

Документација

Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години

Објављено:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години.

Рок за подношење пријава је од 5. маја до 4. јуна 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне биљне производње, у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа. Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана дата је у Прилогу 1 Јавног позива „Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа“.

Директни корисници „Пројекта конкурентне пољопривреде у Србији“ су физичка лица, носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, задруге, предузетници, микро, мала и средња предузећа. Међу циљаним корисницима фокус ће бити на рањивим групама у пољопривредном сектору у Србији: жене, млади пољопривредни произвођачи у угроженим подручјима (неразвијене/сиромашне општине). Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији.

„Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији“ је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке kоји уводи нов модел финансирања како би се оснажили мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност. У 2021. години опредељено је 20 милиона еура кроз овај пројекат. Биће расписана три Јавна позива до краја године (април, јул, септембар).

За спровођење Првог јавног позива у 2021.години, опредељена су средства у износу од 700.000.000 динара. Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској противредности од 20.000  50.000 евра, тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 ЕУР.

Текст јавног позива који садржи обрасце, услове за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, списак неопходне документације, елементе рангирања, начин утврђивања ранг листе, у складу са Правилником, рок за подношење Пријаве, опредељена средства за спровођење јавног позива, као и другу документацију и остале информације,  доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку https://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/projekat-konkurentne-poljoprivrede-srbije/.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs.

Текст јавног позива са прилозима и обрасцима

Списак консултантских кућа за Пројекат конкурентне пољопривреде Србије

Списак банака укључених у Пројекат конкурентне пољопривреде Србијe

Вoдич за кориснике бесповратних средстава у оквиру спровођења грант програма Пројекта конкурентне пољопривреде Србије

Водич за остваривање и праћење еколошких и социјалних стандарда Светске банке

Најчешћа питања и одговори – Пројекат конкурентне пољопривреде Србије

Први јавни позив – Упутства и примери документације за спровођење набавке

Ранг листа подносилаца пријава за Први Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години

Коначна ранг листа захтева за одобравање пројекта за Први јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content