Правилник није актуелан

Документација

Прилог
Остали формати:
DOC
ПравилнициАрхива 2022

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

Објављено:

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програму који се односи на унапређење конкурентности кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и врсти подстицаја.

Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних:

1. грла говеда, и то:

– јуница товних раса  узраста од десет до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци

– јуница млечних и комбинованих раса узраста од 12 до 31 месец у моменту издавања рачуна о набавци

– бикова товних раса узраста од 12 до 34 месеца у моменту издавања рачуна о набавци

2. грла оваца и коза, и то:

–  оваца – двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

–  коза- двиски узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– двисци узраста од шест до 18 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

3. грла свиња, и то:

– назимица узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– супрасних назимица од осам до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

– нерастова узраста до 10 месеци у моменту издавања рачуна о набавци

4. пчелињих матица

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде

7) манастир.

Право на подстицај се остварује уколико је је инвестицију у набавку квалитетног приплодног грла, односно квалитетне приплодне пчелиње матице која је предмет захтева реализована у периоду од 16. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје. За куповину квалитетних приплодних јуница постоји могућност набавке са уговореном одложеном исплатом дела цене добављачу.

 

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content