Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Oсмо заседање ИПАРД Одбора за праћење

Осмо заседање Одбора за праћење спровођења ИПАРД програма (ИПАРД Одбор за праћење) којим је председавала Јасмина Миљковић, шеф Управљачког тела, одржано је 11. јуна 2021. године у Палати Србија. Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде присутнима се обратио Сенад Махмутовић, државни секретар.

Седница је због тренутне епидемиолошке ситуације организована комбиновано, кроз online укључење на седницу и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

На Осмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, чланови су разматратли остварене резултате спровођења ИПАРД подстицаја, а представљени су и  резултати Годишњег извештаја о спровођењу ИПАРД II програма за 2020. годину. У фокусу заседања је била и  припрема ИПАРД III програма.

Пoдршку oргaнизaциjи Осме седнице ИПАРД II Одбора за праћење пружио је прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe” кojи финaнсирa Eврoпскa униja.

Материјале са Осмог заседање Одбора за праћење спровођења ИПАРД програма можете преузети ОВДЕ

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content