УАП
ПОЧЕТНА

Oсмо заседање ИПАРД Одбора за праћење

Објављено: 14. јуна 2021. Категорија: Вести 2021, ИПАРД II

Осмо заседање Одбора за праћење спровођења ИПАРД програма (ИПАРД Одбор за праћење) којим је председавала Јасмина Миљковић, шеф Управљачког тела, одржано је 11. јуна 2021. године у Палати Србија. Испред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде присутнима се обратио Сенад Махмутовић, државни секретар.

Седница је због тренутне епидемиолошке ситуације организована комбиновано, кроз online укључење на седницу и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали. Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

На Осмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, чланови су разматратли остварене резултате спровођења ИПАРД подстицаја, а представљени су и  резултати Годишњег извештаја о спровођењу ИПАРД II програма за 2020. годину. У фокусу заседања је била и  припрема ИПАРД III програма.

Пoдршку oргaнизaциjи Осме седнице ИПАРД II Одбора за праћење пружио је прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe” кojи финaнсирa Eврoпскa униja.

Материјале са Осмог заседање Одбора за праћење спровођења ИПАРД програма можете преузети ОВДЕ

Поделите на:

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената.