Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објављена Ранг листа за Седми јавни позив – ИПАРД Мера 1

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је дана 18.07.2022. године, Ранг листу захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Седмом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, након обраде приговора поднетих на Бодовну листу поднетих захтева од 9.06.2022. године.

Пројекти ће бити одобравани у складу са Коначном ранг листом и расположивим финансијским средствима, након административне и теренске контроле испуњености услова.

Седми јавни позив у оквиру Мере 1, којим су обухваћене инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку новог трактора, са стандардним деловима, уређајима и опремом за извођење пољопривредних радова, укључујући припадајућу тракторску кабину,  расписан је 17. фебруара 2022. године.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 1.351.460.408,52 динара, а висина подстицаја износи од 60 одсто до 70 одсто прихватљивих трошкова инвестиције, у зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник и да ли се пољопривредно газдинство налази у планинском подручју.

Износи подстицаја које корисник може да оствари у секторима воћа, поврћа, осталих усева, грожђа и јаја могу бити од 5.000 до 700.000 евра, а за секторе млека и меса од 5.000 до 1.000.000 евра.

Ранг листа за Седми јавни позив Мера 1

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content