Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Објављен ИПАРД правилник за Меру 7 – рурални туризам

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања којим су ближе одређени потенцијални корисници, услови за добијање средстава, износ ИПАРД подстицаја, као и поступци и потребна документацију за спровођење Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Подршка кроз Меру 7 усмерена је на стварање нових могућности за запошљавање у руралним подручјима, а самим тим и смањење зависности од пољопривреде и побољшање  квалитета и доступности основних услуга и инфраструктуре.

Фокус диверзификације у оквиру ИПАРД II програма је рурални туризам због постојања дуге традиције подршке кроз националне шеме, као и због великог потенцијала и потребе за даљим развојем тог сектора. Доступност ИПАРД фондова, јачење социјалног капитала и тржишних веза, требало би да ојачају руралне заједнице и допринесу њиховом одрживом развоју у будућности.

Подршка кроз Меру 7 намењена је пре свега физичким лицима – носиоцима или члановима регистрованих пољопривредних газдинстава у руралним подручјима, али и предузетницима, микро и малим правним лицима, која су основана, раде или своју инвестицију реализују у руралним подручјима.

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност.

Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја, у складу са овим правилником, у вредности до 400.000 евра, и то кроз највише три пројекта, у периоду спровођења ИПАРД програма.

Правилник представља законски оквир за спровођење поменуте мере, а ускоро се очекују и први јавни позив на коме би корисници могли да поднесу захтев за одобравање ИПАРД подстицаја за улагање у изградњу и опремање објеката за бављење руралним туризмом.

Више информација

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content