УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

ИПАРД II

Мерa 7– Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Подршка кроз Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања усмерена је на стварање нових могућности за запошљавање у руралним подручјима, а самим тим и смањење зависности од пољопривреде и побољшање  квалитета и доступности основних услуга и инфраструктуре.

Фокус диверзификације у оквиру ИПАРД II програма је рурални туризам због постојања дуге традиције и великог потенцијала и потребе за даљим развојем тог сектора. Доступност ИПАРД фондова, јачење социјалног капитала и тржишних веза, требало би да ојачају руралне заједнице и допринесу њиховом одрживом развоју у будућности.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!