ПочетнаМера 7

Мерa 7 IPARD III – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, кроз диверзификацију пољопривредних активности, оснивање малих предузећа и отварање радних места у руралним подручјима.

Подршком у оквиру сектора руралног туризма Мера 7 ће утицати на повећање атрактивности руралних подручја кроз повећање туристичке понуде и повећања нивоа запослености у руралним подручјима.

Кроз сектор директног пласмана производа Мера 7 ће допринети и повећаном приходу пољопривредних произвођача, док ће се подршком у оквиру сектора услуга малог обима повећати и општи ниво услуга у руралним подручјима.

Такође, мера треба да подстакне на веће коришћење енергије из обновљивих извора и прелазак на руралну економију са ниском емисијом угљен-диоксида, отпорну на климатске промене.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content