ПочетнаМера 3

Мера 3 ИПАРД III – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства: кроз подршку инвестицијама у модернизацију прерађивачких капацитета у складу са релевантним стандардима ЕУ, повећава конкурентност, ефикасност и одрживост прехрамбене индустрије, пружајући бољи одговор прехрамбеног сектора на друштвене захтеве за здравом храном, укључујући храну која је безбедна, високе нутритивне вредности и одржива.

Такође, ова мера ће помоћи у решавању изазова насталих утицајем климатских промена подстицањем производње енергије из обновљивих извора и циркуларне економије.

Део активности, у оквиру ове мере, допринеће јачању положаја пољопривредника у ланцу производње хране, подстичући их на удруживање у кратким тржишним ланцима и производњу производа са додатом вредношћу.

Све информације и упутства потражите у пратећим документима.

Желимо Вам успешну пријаву!

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content