Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Контрола на лицу места у срцу Бачке

У склопу пројекта „Подршка ИПАРД оперативној структури“ запослени у Сектору за контролу на лицу  места Управе за аграрна плаћања обишли су Локалну акциону групу „Срце Бачке“ како би на лицу места стекли више сазнања и информација о томе како локалне акционе групе (ЛАГ) функционишу на територији Републике Србије и припремили се за реализацију Мере 5 – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ у оквиру новог ИПАРД III програмског циклуса. Током посете добили су и неопходне информације о начину  и обиму вршења контроле на лицу места у оквиру Мере 5, са освртом на процедуру која је спровођена у Републици Хрватској.

Представницима ЛАГ „Срце Бачке“, Канцеларијe за локални економски развој и Туристичкe организације општине Кула представљене су могућности које пружа Мера 5, а они су изнели и своја очекивања.

 „Од ИПАРД пројеката ми заиста очекујемо много, а то подразумева да ће се наша организација финансирати, практично, из средстава Европске Уније. То подразумева, како ствари стоје, финансирање саме канцеларије нашег рада, али и финансирање неких пројеката ЛАГ-а на територији коју покрива, а то су општине Кула и Врбас“, нагласио је Бојан Ковач, менаџер Локалне акционе групе „Срце Бачке.

Мера 5 – Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ треба да допринесе развоју цивилног друштва и јачању социјалног дијалога унутар руралних средина. Подршка добром управљању, подстицање запошљавања и развој људског капитала, уз спровођење мере кроз локална партнерства, доприноси одрживом развоју руралних подручја.

Подстицајна средства у висини од 100% прихватљивих трошкова биће усмерена на стицање вештина и анимирање становништва ЛАГ територија,  активности у вези изградње капацитета ЛАГ , али и на мале пројекте – до 5.000 евра који ће се спроводити на територији ЛАГ-а.  У каснијој фази спровођења Мере биће подржани „пројекти сарадње” за међу-територијалне или транснационалне пројекте.

Статус ЛАГ стиче удружење на одређеној територији у РС која обухвата рурална подручја, чији су оснивачи или чланови физичка и правна лица и јединице локалне самоуправе.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content