УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Конкурси 2019

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-7293/2018 од 27.07.2018.године, 51 Број: 112-12800/2018 од 26.12.2018.године и 51 Број:112-1949/2019 од 26.02.2019. године оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Текст Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места

Обрасци пријава на Kонкурс у државном орган (ZIP)

Обрасци пријава на Kонкурс у државном орган (RA

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Поделите на: