Документација

Нема докумената

Ванредна интервентна мера подршке произвођачима брашна

Влада Републике Србије донела је Уредбу о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна и за те намене определила 160 милиона динара.

Подршка се односи на произвођаче регистроване за обављање делатности млинарства на дан 15. новембра 2021. године, а који су испоручивали брашно у паковањима до пет килограма (укључујући и пет килограма) типа „Т-400 глатко“ и „Т -500“.

На тај начин биће одржан досадашњи обим производње брашна и спречен потенцијални поремећај на тржишту који би могао да доведе до несташице, саопштено је из владе.

Такође, чланови владе изменили су Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, којом се у циљу олакшаног извоза те врсте производа сада уводи квантитативно ограничење извоза на тромесечном нивоу, уместо на месечном, како је до сада било предвиђено. Ова мера донета је у циљу спречавања несташице тих производа.

Захтев за одобравање подршке подноси се на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања. Јавни позив, који се  објављује на званичној интернет страници Министарства и Управе, садржи рок за подношење захтева за одобравање подршке, износ расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за тај јавни позив.

Произвођачима брашна се, у складу са овом уредбом, додељује подршка по пропорционалном систему у односу на количину испорученог брашна.

Уредба о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content