Усвојена Уредба о утврђивању програма финансијске подршке произвођачима сунцокрета

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, како би се очувала стабилност дохотка произвођача ове уљарице.

Уредба је донета с обзиром на то да је било неопходно одржати прехрамбену сигурност становништва и ублажити последице тренутне ситуације узроковане растом цена инпута и сушом која погађа пољопривредну производњу. Таква ситуација истовремено је отежала положај произвођача који очекују приход од своје производње да би могли да улажу у јесењу сетву пшенице, осталих жита и уљане репице, која је од изузетног значаја за прехрамбену сигурност становништва.

Право на финансијску подршку има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је произвео сунцокрет рода 2022. године и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене/прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, а највише за 200 тона.

Влада Републике Србије усвојила је и Уредбу о ограничењу висине разлике у откупној цени сунцокрета, са циљем да се заштити тржиште и спрече деформације у формирању цене сунцокрета, која преовлађујуће учествује у формирању цене јестивог сунцокретовог уља, а које је изузетно важно за снабдевање потрошача.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content