Документација

Нема докумената

Упутство за произвођаче сточне хране

Приликом пријема сировина – кукуруза потребно је прво установити квалитет зрна према Правилнику о квалитету сточне хране  (члан 8 правилника).

Поред ових анализа, потребно је урадити и анализу на присуство микотоксина а према микотоксиколошкој слици за дати регион. Тренутно у кукурузу је активан афлатоксин. Потребно је из сваког допремљеног возила узети репрезентативан узорак и урадити анализу. Анализе могу бити тзв. брзе квалитативне методе помоћу тест трачица а које се преко апарата реадер могу користити за квантитативно одређивање нивоа контаминације. За анализу је потребно издвојити од 5-10 мин по узорку. Квалитативна метода за одређивање која се може користити јесте Елиса тест при чему се одређује ниво контаминације. За анализу је потребно издвојити 10-20 мин по узорку. Уколико се приликом узорковања и анализе установе вредности афлатоксина које превазилазе ниво од 50 ппб потребно је урадити следеће:

Вратити сировину добављачу са саветом да га обавезно хомогенизује – измеша са сировином која није контаминирана како би се смањио ниво контаминације. Након овога обавезно поново извршити анализу на присуство афлатоксина.

Уколико је повишен ниво афлатоксина а да не прелази маx ниво од 50 ппб, у силосима је потребно извршити складиштење сировина према нивоу афлатоксина.

Приликом порцеса производње смеша за исхрану домаћих животиња за старије категорије користити кукуруз који има већи ниво контаминације.

За младе категорије користити кукуруз који није контаминиран.

За млечне краве користити кукуруз који није контаминиран или који има дозвољене нивое микотоксина.

Приликом одабира који ће се кукуруз користити за дату смешу, водити рачуна о максимално дозвољеним количинама микотоксина у готовим смешама а опет према Правилнику о квалитету сточне хране, (члан 99).

Обавезно користити адсорбенте микотоксина приликом израде смеша и користити их за све врсте домаћих животиња и смеша. Дозирање комерцијалних препарата је од 0,1-0,5% у потпуним смешама. Приликом ниже контаминације користити ниже дозе а код повећане количине користити максималне дозе адсорбената.

Користити само регистроване адсорбенте микотоксина који поседују валидна испитивања о успешности свог дејства и који су регистровани у ЕУ.

Адсорбенте декларисати према Правилнику о декларисању хране за животиње.

Силосе за пријем и складиштење сировина обавезно вршити механичко чишћење и фумигацију пре пријема сировина на складиштење.

У плану самоконтроле навести динамику контроле сировина и смеша а према специфичности производње и примене добре произвођачке праксе.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content