Документација

Нема докумената

Упутство за фармере

У сврху производње што безбеднијег млека, као и осталих сточарских производа неопходно је провести следеће мере:

1. Обавезно контролисати кукуруз и силажу (силажу зрна кукуруза или целе биљке), али и остала хранива на присуство афлатоксина Б1 или укупних афлатоксина.

2. У случају да анализе основних хранива покажу вредности које превазилазе оне прописане Правилником о квалитету  хране за животиње (50 ппб) неопходно је урадити следеће:

а) искључити контаминирано храниво из оброка за исхрану животиња и заменити га здравим

б) без обзира на концентрације прописане Правилником, у храну за исхрану крава треба избегавати кукуруз који садржи више од 20 ппб

ц) смањити процентуални удео контаминираног хранива у оброку и то смањење надоместити неком другом врстом хранива, с тим да се одржи одговарајућа хранљива и енергетска вредност оброка

д) додати адсорбенсе микотоксина у храну за животиње

Уколико се додају адсорбенси микотоксина они се у правилу додају у концентрацијама 0,1-0,5%.

Ово зависи од упутства произвођача, али и степена контаминираности хранива. Што је контаминираност хранива већа то треба ићи са већим уделом адсорбенаса у храни.

На нашем тржишту се налазе адсорбенси чији производи функционишу на 3 основна принципа (неоргански, органски, микробиолошки). Управо од овога, али и њихове ефикасности зависи и њихова цена.

Адекватном применом адсорбенаса микотоксина већ након неколико дана је могуће уклонити присутне микотоксине у млеку.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content