Документација

Нема докумената

Стални дијалог у области пољопривреде и руралног развоја између Европске уније и Србије у Бриселу

Унапређени стални дијалог у области пољопривреде и руралног развоја између Европске уније и Србије одржан је у периоду од 6. до 8. јуна 2012. године, у Бриселу (Белгија).

Као представници Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде поменутој конференцији присуствовали су Дејан Сердар, директор Управе за аграрна плаћања и Бојан Живадиновић, помоћник директора Управе задужен за комуникацију са Европском комисијом.

Главне теме састанака у Бриселу биле су посвећене руралном развоју кроз представљање стратешког оквира који се односио на стање у области израде и примене Стратегије развоја пољопривреде, Националног програма за пољопривреду и Националног програма за рурални развој. У делу који се односио на ИПАРД презентовано је стање у оквиру структура у Србији (Национални фонд, Управљачко тело и ИПАРД Агенција) као и план акредитације.  Такође,  дошло је и до размене информација а у вези приступања Србије Светској трговинској организацији као и до дефинисања тренутних захтева према Србији. Било је речи о одржавању пододбора за пољопривреду у оквиру спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању при чему су  размењени трговински подаци и са једне и друге стране. Поред тога размењени су и статистички подаци, где је констатовано повећање трговине у појединим областима.

Током боравка у Бриселу представници Управе за аграрна плаћања Дејан Сердар и Бојан Живадиновић сусрели су се са Џерардом Килијем, Агњешком Рутковском, Френсисом  Брејдијем, Жилом  Кителом и Евелином Мариновом у циљу припреме за акредитацију Управе за аграрна плаћања, ради коришћења претприступних фондова ЕУ за рурални развој (ИПАРД).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content