Расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју

Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донела Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години у складу са Законом о подстицајима. Средства ће се распоређивати за директна плаћања у одговарајућим максималним износима, за подстицајне мере руралног развоја и за посебне подстицаје.

Усвајање Уредбе омогућава почетак исплате свих субвенција и премија у пољопривреди и руралном развоју током ове године. Уредбом се мотивишу пољопривредни произвођачи наше земље, стварају се услови за повећање производње и конкурентности, и развијају се потенцијали пласмана пољопривредних производа на домаћем и на страним тржиштима.

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју у 2013. години пажљиво су конципирани и на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопривредне производње кроз стимулисање конкурентности и производње. Овако конципирани подстицаји део су аграрне политике Републике Србије коју карактеришу предвидивост, стабилност и конзистентност.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content