Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Расписан Први јавни позив за ИПАРД подстицаје у оквиру Мере 3

Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме, расписан је јуче, а рок за подношење захтева је од 27. марта до 28. маја 2018. године.

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме и механизације дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3, која је објављена уз овај Јавни позив.

Обухваћени су сектори млека и производи од млека, меса и производа од меса, као и сектор воћа и поврћа.

Висина подстицаја износи 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције и додатних 10% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.

Минимални износ подстицаја које корисник може да оствари у свим  секторима је 10.000 евра. Максимални износи подстицаја за сектор меса и сектор воћа и поврћа су милион евра, док је овај износ у сектору млека двоструко већи.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру само једног сектора.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960; 2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content