Расписан Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања је 20.05.2016. године расписала Конкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину

за четири подручја за која нису основана привредна друштва и то:

1)      град Зајечар и општина Бољевац,

2)       општине Књажевац и Сокобања;

3)      град Лозница и општине Крупањ, Љубовија и Мали Зворник;

4)      општине Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин, Гроцка и Обреновац.

Рок за подношење пријава по овом Конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса, при чему почиње тећи наредног дана од дана објављивања. Уколико последњи дан рока истиче у суботу или недељу, тј. нерадни дан, последњи дан рока истиче првог наредног радног дана.

Тражена документа подносилац пријаве доставља у копији, при чему Комисија задржава право да затражи на увид оригинал или достављање оверене копије.Некомплетне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на Конкурс достављају се на следећу адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, са назнаком за „Kонкурс за избор правних лица и предузетника за обављање саветодавних послова из Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину.“

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content