Документација

Нема докумената

Продужени рок за обнову регистрације пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, на молбу удружења пољопривредника, продужило је рок за обнову регистрације пољопривредних газдинстава, која је започела 1. фебруара 2011. године, до 30. априла 2011. године. Како би се стекли услови за остваривање права на подстицаје намењених пољопривреди из програма мера Владе Републике Србије за 2011. годину, потребно је обновити регистрацију пољопривредног газдинства или регистровати пољопривредно газдинство у горе наведеном периоду.

Од ове године пољопривредници врше обнову регистрације свог газдинства само ако имају неке промене. Уколико газдинства немају никакву промену у односу на претходну годину, пољопривредници треба да доставе само изјаву о томе. Образац за ову сврху је упућен пољопривредницима на кућну адресу, тако да не морају да долазе у Управу за Трезор, као што је то био случај претходних година.

Да би се регистровало пољопривредно газдинство, неопходно је да у газдинству постоји најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта, а за обављање сточарске, виноградарске или повртарске производње (стакленици и пластеници), односно за обављање других облика пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др.), довољно је коришћење и мање површине од 0,5 хектара. Газдинство могу регистровати физичка и правна лица као и предузетници. Сама регистрација обавља се веома брзо, а газдинства не плаћају никакву накнаду за упис новог газдинства, односно обнову регистрације постојећег газдинства.

Уколико пољопривредници или правна лица желе да се упишу у Регистар пољопривредних газдинстава, неопходно је да се обрате локалној филијали Управе за трезор Министарства финансија где ће добити све неопходне податке и формуларе које је неопходно испунити, чиме се стварају услови за регистрацију новог пољопривредног газдинства.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је по први пут успоставило Регистар пољопривредних газдинстава 2004. године како би се прикупили сви релевантни подаци о пољопривредним газдинствима који се користе за планирање мера у области пољопривреде, лакшу комуникацију са пољопривредницима и подаци на основу којих пољопривредник остварује право на субвенције. Управо из наведених разлога, од кључне важности за пољопривредна газдинства је да пријаве тачне податке у Регистар пољопривредних газдинстава, јер у супротном могу изгубити право на поједине субвенције.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content