Документација

Нема докумената

Продужен рок за подношење захтева за премију млеко за трећи квартал

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију за млеко за трећи квартал 2023. годинe, објављен 02. октобра 2023. године мења се у делу који се односи на рок за подношење захтева.

У складу са овим Јавним позивом Захтев за одобравање права на подстицаје подноси се до 10. новембра 2023. године.

Информације у вези расписаног Јавног позива и ове Измене  јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content