Документација

Нема докумената

Пријављивање за подстицаје по хектару тренутно само на основу власништва, закупа или комасације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да путем платформе еАграр тренутно није предвиђено додавање посебне Изјаве о обрађивању земљишта, већ основ за субвенције може бити искључиво само доказ о власништву, уговор о закупу или комасацији.

У току је рад на измени Закона о пољопривреди и руралном развоју која ће омогућити да се пољопривредницима дозволи упис у еРПГ на основу посебне изјаве оверене код нотара под кривичном и материјалном одговорношћу, којом гарантују да је наведена парцела она коју баш они обрађују што ће и документовати надлежним инспекцијама током провере.

За те пољопривреднике ће након измене Закона бити расписан посебан, други јавни позив за подношење захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи, те ће и они бити у могућности да добију ову врсту субвенције.

Сагласно Правилнику о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства основ коришћења и уписа земљишта у еРПГ тренутно представља власништво, уговор о закупу или комасација.

Поменути предлог изјаве о обрађивању земљишта, тачније измене и допуне Закона о пољопривреди и руралном развоју, биће разматране у наредном периоду (по формирању Владе).  Том изјавом пољопривредници гарантују да је наведена парцела она коју баш они обрађују што ће и документовати надлежним инспекцијама током провере.

Апелујемо на пољопривредне произвођаче да сачекају до доношења поменутих измена и допуна Закона о пољопривреди и руралном развоју којима ће тачно бити прецизирани услови и начини сходно законским регулативама.

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content