Документација

Нема докумената

Пријава парцела за подстицаје по хектару

Право на подстицаје по хектару обрадиве земље остварује се за пољопривредно земљиште на коме се обавља пољопривредна производња, односно право на рефакцију акцизе за гориво за пољопривредне сврхе остварује се до највише 100ха уписаног обрадивог пољопривредног земљишта.

Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава никада није било, нити тренутно јесте прописано одређивање пасивног статуса пољопривредном газдинству уколико пријави обављање пољопривредне производње на приватном пољопривредном земљишту које се у катастру не води као обрадиво пољопривредно земљиште.

Приликом доношења одлуке о одређивању пасивног статуса Управа за аграрна плаћања у обзир узима стање у Регистру пољопривредних газдинстава које је сам произвођач попунио као и инспекцијски записник који потврђује фактичко стање на терену након што су сателитски снимци показали супротно стање на терену у односу на пријављено у Регистру.

Са друге стране, Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава било је и тренутно јесте прописано одређивање пасивног статуса пољопривредном газдинству које је у захтеву за упис или у захтеву за остваривање права на подстицаје пријавило нетачне податке, односно ако на обрадивом пољопривредном земљишту пријаве обављање пољопривредне производње коју у стварности не обављају, односно која није под биљним културама и која се не обрађује (тзв „парлог“), што је очигледна злоупотреба права.

Ако се пољопривредна производња обавља на земљишту које се у катастру непокретности не води као обрадиво пољопривредно земљиште, већ се води као неплодна површина или земљиште посебне намене, пољопривредни произвођач на том земљишту може поднети захтев за промену катастарске културе и класе подручној јединици Републичког геодетског завода, до исправке у катастру може да користи субвенцију.

Такође, у току је рад на измени Закона о пољопривреди и руралном развоју у погледу прописивања основа за коришћење земљишта за добијање субвенција. Новина се односи на то да се пољопривредницима који немају доказ о власништву, нити уговор о закупу, дозволи да се упишу у еРПГ на основу посебне изјаве оверене код нотара под кривичном и материјалном одговорношћу, којом гарантују да је наведена парцела она коју баш они обрађују што ће и документовати надлежним инспекцијама када дођу у проверу.

Пољопривредним произвођачима су на располагању за сва питања, појашњења и додатну подршку Контакт центар Управе за аграрна плаћања +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 118; +381 11 30 20 101; бесплатан број телефона за упите у вези са еАграр-ом 0800 106 107; контакт форме на сајту Управе за аграрна плаћања и еАграр сајту, електронски упити путем имејл адреса и друштвених мрежа (Инстаграм и Фејсбук). Министарство пољопривреде и Управа за аграрна плаћања улаже максималне напоре да на све упите који пристижу свим каналима информисања одговори у најкраћем могућем року.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content