EN
[wpml_language_selector_widget]

Tрећи јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду у 2023. години

Објављено:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Tрећи јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду у 2023. години.

Предмет Трећег јавног позива су бесповратна средства за инвестиције које се односе на унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области:
1) пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева;
2) прераде и пласмана млека и млечних производа;
3 прераде и пласмана меса и производа од меса;
4) производње и пласмана вина;
5) прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа;
6) пласмана производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани, у складу са посебним прописом којим се одређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;
7) откупа, прераде, припреме за даљу продају и пласмана воћа и поврћа.

Рок за подношење пријава је од 4. децембра 2023. године до 2. фебруара 2024. године, у online форми, у оквиру софтверског решења Пројекта Конкурентне пољопривреда Србије које се налази на сајту Пројекта Конкуренте пољопривреде Србије https://scap.rs/ и сајту Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

За спровођење Трећег јавног позива опредељена су средства у износу 750.000.000,00 РСД.

Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од укупне вредности потпројекта, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, која су предвиђене пословним планом. Износ одобрених бесповратних средстава не може бити мањи од 12,500 евра, нити већи од 200.000 евра.
Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:
1) 10% укупне вредности потпројекта је сопствено учешће корисника и
2) 40% укупне вредности потпројекта, као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања, подношења електронског обрасца Пријаве, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима пријаве, објављују се на сајту Конкуренте пољопривреде Србије https://scap.rs/ и сајту Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

Информације у вези расписаног Трећег јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs и бројева телефона 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 38; 066 804 18 39.

ПРИЈАВИТЕ СЕ 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content