EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Потписан уговор о субвенционисаним кредитима за примарну пољопривредну производњу

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Душан Петровић и шест представника банака  закључили су Уговор у вези са спровођењем Уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години. Уговор са Министарством су закључиле: АГРОБАНКА А.ДCREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.DHYPO ALPE-ADRIA-BANK A.DКОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.ДПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д, и SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.

Уредбом Владе Републике Србије из буџета је издвојено је 2,7 милијарди динара за субвенционисање дела камате динарских кредита који ће бити на рок до три године, са фиксном каматном стопом од  8%. Право на подношење захтева за остваривање кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години имају физичка лицапредузетник и правно лице. Услов за стицање права на субвенцију је да су лица регистрована и да су измирила доспеле обавезе по основу кредита одобрених по Уредбама од 2004. до 2011. године. Укупно одобрени износ кредита по кориснику кредита не може бити већи од 5.000.000 динара, а ако је корисник земљорадничка задруга, укупно одобрени износ кредита по кориснику не може бити већи од 15.000.000 динара. Тражилац кредита Банци подноси писани захтев за одобрење кредита чији се део каматне стопе субвенционише од стране Министарства са пратећом документацијом прописаном Уредбом и програмима најкасније до 1. новембра 2011. године. Кредит се одобрава и исплаћује искључиво у динарима а рок отплате кредита је до три године. Корисник плаћа фиксну каматну стопу на неотплаћени део кредита од 8% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content