Документација

Нема докумената

Пољопривредницима исплаћено близу 1,2 милијарди динара на име пренетих обавеза из 2013. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је од ступања на снагу Урeдбe o рaспoдeли пoдстицaja у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу зa 2014. гoдину (од 30.01.2014. године), исплатило укупно 1.199.574.412,53 динaрa пољопривредним произвођачима пo oснoву субвeнциja кoje сe oднoсe нa пренете обавезе из 2013. гoдинe као и oбaвeза кoje дoспeвajу у овој години а на основу поднетих захтева по правилницима из прошле године.

У наведеном периоду најзначајније исплате односе се на подстицаје у сточарству у укупном износу од 1.120.271.399,6 динара. Од овог износа пољопривредним произвођачима исплаћена је и трећина износа која се односи на исплату премије за млеко за IV квартал (око 380 милиона динара) што је у последње три године најранија исплата ка пољопривредницима који се баве овом врстом пољопривреде.

Како је најавио министар Гламочић исплата свих заосталих дуговања ка пољопривредним произвођачима у наредна два месеца биће реализована. Дуг ка пољопривредним произвођачима ове године најмањи је у последњих пет година.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content