Документација

Нема докумената

Покренута нова мера подршке за електрификацију поља

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренуло је нову меру за подршку електрификацији поља, која подразумева инвестиције у набавку каблова и остале пратеће опреме , припрему терена и  прикључка на електро мрежу.

Захтеви за одобравање права на подстицај подноси се у складу са Јавним позивом који расписује Управа за аграрна плаћања. Јавни позив и све информације везане за спровођење ове мере можете пронаћи на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% вредности прихватљиве инвестиције, док је највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години 800.000 динара.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content