Документација

Нема докумената

Подстицаје за развој руралне инфраструктуре добиће 14 јединица локалне самоуправе

На сајту Управе за аграрна плаћања данас је објављена Бодовна листа поднетих захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2023. години, а на основу ње ће 14 јединица локалне самоуправе остварити право на ту врсту државне субвенције.

Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у изградњу и опремање објеката:

1) за снабдевање водом;

2) путне инфраструктуре.

3) за складиштење и прераду пољопривредних производа

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по јавном позиву je 100.000.000 динара.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу 100% од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Укупна вредност пројеката водоснабдевања износи 317,68 милиона динара, а средства ће добити следеће општине и градови: Прибој, Сврљиг, Бела Црква, Чачак, Лозница, Топола, Кула, Беочин, Мали Иђош, Бољевац, Кладово, Чајетина, Инђија и Сента.

Пројекти који ће бити реализовани захваљујући подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре, решиће питање водоснабдевања за више од 20.000 становника тих локалних самоуправа.

Бодовну листу поднетих захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре у 2023. години можете погледати на следећем линку (https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/11/CCF_000062_merged-1-1.pdf).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content