EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Одржана Седма седница ИПАРД II Одбора за праћење

Седма седница ИПАРД II Одбора за праћење одржана је у петак, 30. октобра 2020. године, у хотелу „Мона Плаза” у Београду. Услед тренутне епидемиолошке ситуације, седница је организована кроз онлајн укључење и присуство максимално дозвољеног броја чланова ИПАРД II Одбора за праћење у сали. Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранислав Недимовић, председавао је седницом и у уводном делу обратио се присутнима.

На Седмој седници ИПАРД II Одбора за праћење, дат је преглед остварених резултата у спровођењу ИПАРД подстицаја као и план активности за наредни период са аспекта Управљачке и ИПАРД Оперативне структуре. Чланови ИПАРД II Одбора за праћење усвојили су предлог Четврте измене ИПАРД II програма, као и измене Акционог плана за техничку помоћ за 2020. годину и Акциони план за техничку помоћ за 2021. годину. Поред тога, на седници су представљени резултати евалуације досадашње имплементације ИПАРД II програма, као и налази спроведене системске ревизије у 2020. години.

Поред чланова ИПАРД II Одбора за праћење, седници су присуствовали представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације Европске уније у Србији, Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и други.

Пoдршку oргaнизaциjи седнице пружио је прojeкaт ИПА 2015: „Jaчaњe кaпaцитeтa зa усклaђивaњe сa прaвним тeкoвинaмa EУ у oблaсти пoљоприврeдe, рурaлнoг рaзвoja, бeзбeднoсти хрaнe, вeтeринaрскe и фитoсaнитaрнe пoлитикe” кojи финaнсирa Eврoпскa униja.

 

                            

 

Материјале са Седмог заседање Одбора за праћење спровођења ИПАРД програма можете преузети ОВДЕ

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content