Објављена Коначна ранг листа подносилаца пријава на Други јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години

На основу члана 29. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије, Тим за управљање Пројектом, који ради у Управи за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, припремио је Коначну ранг листу за Други јавни позив програма бесповратних средстава који се финансира из зајма Међународне банке за обнову и развој (Уговор бр. 9023-YF).

Предмет Другог јавног позива биле су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека и меса, пчеларства и аквакултуре. Рок за подношење пријава био је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године.

Након административне обраде пристиглих пријава, формирана је Коначна ранг листа на којој су се нашли сви подносиоци пријава, који су испунили опште и посебне услове прописане текстом Другог јавног позива.

Наредни корак, по објављивању Коначне ранг листе, јесте да, Управа за аграрна плаћања доноси Решење о одобравању права на коришћење бесповратних средстава према редоследу на Коначној ранг листи за све пријаве за које постоје финансијска средства опредељења за Други јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије.

Све информације о Пројекту за конкурентну пољопривреду Србије доступне су путем мејл адресе info@scap.rs.

Коначна ранг листа захтева за одобравање пројекта за Други Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content