Документација

Нема докумената

Објављен нови правилник за органску сточарску производњу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу којим се ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Новим правилником прописан је и нов рок за подношење захтева за оставривање права на подстицај који је за све мере, сем премије за млеко, која се подноси квартално, од 16. марта до 15. октобра текуће године.

Oбухваћене су следеће врсте подстицаја:  премију за млеко произведено методом органске производње, тов јунади,  тов јагњади,  тов јаради, тов свиња, краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов, квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа,  родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content