EN
[wpml_language_selector_widget]

Објављен јавни позив за подстицаје за припрему локалне стратегије руралног развоја

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на подстицај за подршку програмима који се односе на припрему локалне стратегије руралног развоја у 2019. години.

Захтев за одобравање права на подстицај се подноси у од 10.06.2019. закључно са 09.09.2019. године.

Право на подстицаје остварује Партнерство за територијални рурални развој које је основано у складу са законом којим се уређују удружења, регистровано код Агенције за привредне регистре и да је у статуту Партнерства као један од циљева ради којих се оснива, наведена имплементација локалне стратегије подручја Партнерства по методи мобилисања учесника на локалном нивоу ради спровођења активности руралног развоја у локалним руралним подручјима – ЛИДЕР приступу (Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale)

За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 34.000.000 динара.

Подстицај за припрему ЛСРР исплаћује се у износу од 100%. Максималан износ подстицаја који корисник може да оствари за подстицај за припрему ЛСРР јесте 800.000 динара.

Текст Јавног позива

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content