EN
[wpml_language_selector_widget]

Документација

Нема докумената

Нови сет уредби за пољопривреду

Влада Републике Србије на седници одржаној 29.05.2012. године, усвојила је:

1. Уредбу о коришћењу подстицаја за подршку развоју пољопривредне и прехрамбене производње кроз сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у 2012. години;

2. Уредбу о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години;

3. Уредбу о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади;

4. Уредбу о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у овчарству и козарству у 2012. години;

5. Уредбу о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години;

6. Уредбу о измени Уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години;

7. Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању програма кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате;

8. Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела камате;

9. Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма кредитне подршке за развој сточарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content