Документација

Нема докумената

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде оглашава Јавни конкурс за попуњавање следећих извршилачких радних места:

 1. Радно место за припрему процедура и процеса акредитације
 2. Радно место за припрему увођења Интегрисаног система управљања и контроле
 3. Радно место за подршку спровођењу програма међународних подстицаја пољопривредне политике
 4. Радно место администратор поступка
 5. Радно место за исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла
 6. Радно место за подршку спровођењу поступка исплате
 7. Радно место контролор коришћења подстицаја
 8. Радно место за стручну подршку спровођења контроле коришћења подстицаја
 9. Радно место за финансијско аналитичке послове у оквиру реализације националних и ЕУ фондова
 10. Радно место за администрацију аграрних плаћања
 11. Радно место за правне послове у области управљања дуговима
 12. Радно место за финансијско аналитичке послове
 13. Радно место за пружање подршке у извештавању
 14. Радно место за администрацију база података
 15. Радно место за пројектовање софтверских система
 16. Радно место за подршку у развоју софтверских система
 17. Радно место систем администратор
 18. Радно место за подршку администрацији Регистра пољопривредних газдинстава
 19. Радно место за кадровскe евиденцијe
 20. Радно место за подршку пословима јавних набавки
 21. Радно место за послове пријема, експедиције и архивирања ИПАРД поште.

 За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд или се подносе непосредно на писарници Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Рок за подношење пријава је 8  дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Информације у вези расписаног конкурса доступне су на телефоне: 011/3107-040 и 011/3107-039 од 10.00 до 12.00 часова.

Текст Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места

Обрасци пријава на Kонкурс у државном орган (ZIP)

Обрасци пријава на Kонкурс у државном орган (RAR)

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content