Документација

Нема докумената

Исплата субвенција пољопривредним произвођачима

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне средине је након усвајања Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години почела са исплатама субвенција. Пољопривредним произвођачима који су остварили право на субвенције је од 24. фебруара 2015. године исплаћено укупно 501.828.442,21 динара, на основу више правилника.

Од поменутог износа, 464.440.501,00 динара је исплаћено на основу Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко за четврти квартал 2014. године, за који су се захтеви подносили од 1. јануара до 15. јануара 2015. године.

Преостала средства у износу од 37.387.941,22 динара исплаћена су на основу Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади (за захтеве за остваривање права на подстицаје за тов јагњади и свиња који су се подносили до 31. децембра 2014. године, као и за захтеве за тов јунади који су се подносили до 31. јануара 2015. године), на основу Правилника за генетско унапређење сточарства и Правилника за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

У наредном периоду нaстaвићe се редовна динамика исплaта.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content