УАП
Управа за аграрна плаћања

Преговори у области пољопривреде и руралног развоја

ЕУ

Преговори у области пољопривреде и руралног развоја су међу најзахтевнијим областима европских интеграција за земљу кандидата, с обзиром да се оквирно трећина прописа ЕУ у односу на коју је потребно извршити процес хармонизације са правним тековинама ЕУ, односи на ширу област пољопривреде.

Резултат усклађивања Републике Србије са прописима Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја биће приступ тржишту ЕУ са преко 500 милиона потрошача, уређеност производње, прераде и продаје пољопривредних производа на заједничком тржишту, као и са трећим земљама. Чланство у Европској унији омогућиће пољопривредницима коришћење средстава из фондова за пољопривреду и рурални развој, побољшати квалитет производа и самим тим знатно повећати њихову конкурентност на тржишту ЕУ. Због свега наведеног, преговори у области пољопривреде и руралног развоја биће изузетно захтевни.

Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој – 11

Састанак аналитичког прегледа законодавства Европске уније за Преговарачку групу 11 (Експланаторни скрининг за поглавље 12) – Пољопривреда и рурални развој одржан је од 18. марта до 20. марта 2014. године у Бриселу. Билатерални скриниг за ПГ 11 одржан је 14. – 16. мај 2014. године у Бриселу.

Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде .

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине, Министарства здравља; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Завода за интелектуалну својину; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције.

Преговарачка група 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања

Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именовани су из реда представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства унутрашњих послова; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције.

Састанак аналитичког прегледа законодавства Европске уније (експланаторни скрининг) за Преговарачку групу 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања који је почео 3. фебруара завршен је 7. фебруара 2014. године у Бриселу.

Билатерални скрининг за Преговарачку групу 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања одржан је у децембру месецу 2014. године.

Преговарачка група за рибарство – 13

Преговарачка група за рибарство – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именовани су из реда представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине, Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства здравља; Министарства финансија; Министарства привреде; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције.

Дана 26. фебруара 2018. године Републици Србији званично је стигла потврда од стране Европске комисије – Генералног директората за пољопривреду и рурални развој (DG AGRI), којим се потврђује испуњеност услова за несметано спровођење ИПАРД II програма.

Управа за аграрна плаћања похваљена је у Годишњем извештају о напретку Европске комисије (Progress report) за остварени напредак и резултате у процесу акредитације и поверавања послова спровођења буџета ЕУ. Пружена је и подршка од стране Европске комисије за даљи рад.

Управа за аграрна плаћања представила је тренутно стање везано за спровођење ИПАРД програма и ток административне обраде првих захтева пристиглих у оквиру прва два јавна позива на Пододбору за пољопривреду и рибарство Генералног директората за пољопривреду и рурални развој (DG AGRI), који је одржан је 19. априла 2018. године у Бриселу. Србија је похваљена и охрабрена у погледу наставка процеса тј. даљег коришћења претприступног фонда намењеног пољопривреди и руралном развоју.

 

 

 

БРЗИ ЛИНКОВИ

Одаберите жељену страницу