UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

IPARD II

Prijavi nepravilnost ili prevaru

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I SUMNJE DA POSTOJI PREVARA U VEZI SA SPROVOĐENJEM IPARD PROGRAMA

Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA II („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 19/2014), u članu 51. stav 5. propisano je da:

  • NEPRAVILNOST znači svako kršenje neke odredbe važećih pravila i ugovora koje je posledica postupka ili propusta poslovnog subjekta, a koje kao posledicu ima, ili bi moglo da ima, to da je opšti budžet Unije zadužen neopravdanom troškovnom stavkom;
  • SUMNJA DA POSTOJI PREVARA znači nepravilnost zbog koje je došlo do pokretanja upravnog ili sudskog postupka na nacionalnom nivou da bi se ustanovilo postojanje umišljaja, a posebno prevare.
  • PREVARA znači svaka namerna radnja ili propust koji se odnosi na: upotrebu ili predstavljanje lažnih, netačnih ili nepotpunih tvrdnji ili dokumenata, što kao posledicu ima protivpravno prisvajanje ili protivpravno zadržavanje novčanih sredstava iz opšteg budžeta Unije, odnosno iz budžeta kojima upravljaju Unija ili neko drugo telo u njeno ime, neobelodanjivanje informacije suprotno određenoj obavezi koje ima iste posledice ili protivpravno korišćenje takvih novčanih sredstava za potrebe različite od onih za koje su prvobitno odobrena.

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA, za prijavu nepravilnosti i sumnja da postoji prevara u vezi sa sprovođenjem IPARD programa osigurala je posebnu imejl adresu:

uap.ipard.nepravilnosti@minpolj.gov.rs

Nepravilnost i sumnja da postoji prevara može se prijaviti i:

  • slanjem prijave poštom, na adresu Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113, Novi Beograd – sa oznakom PRIJAVA NEPRAVILNOSTI – NE OTVARATI,
  • neposredno, osobi imenovanoj za pitanja nepravilnosti, u prostorijama Uprave za agrarna plaćanja, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 113, Novi Beograd,
  • telefonskim putem na broj telefona 011-

Nepravilnost i sumnja da postoji prevara u vezi sa sprovođenjem IPARD programa može se prijaviti poštom i na adredse sledećih organa:

  • Ministarstvo finansija, Sektor za kontrolu javnih sredstava, Odeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije (AFKOS), Kneza Miloša 20, 11000 Beograd
  • Ministarstvo finansija, Sektor za upravljanje fondovima EU, na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd,

ili na imejl adrese:

ili direktno na imejl adresu Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF):

U prijavi je poželjno navesti što preciznije i detaljnije informacije i, ukoliko je moguće, dostaviti raspoloživu dokumentaciju.

Prijavljiva nepravilnosti i sumnje da postoji prevara, može biti lična (imenom i prezimenom) ili anonimna. Identitet lica koje izvrši prijavu čuva se u tajnosti.