УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко

Објављено: 12. мај 2014. Категорије: Сточарство

Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди, има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко.

За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Захтев за премију испоручилац може да поднесе непосредно или преко правног лица односно предузетника.

Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:
1) за први квартал (1. јануар – 31. март календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;
2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;
3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;
4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Поделите на:

Правилник је актуелан.