УАП
ПОЧЕТНА
Управа за аграрна плаћања

Правилници

Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и о службеној контроли обележавања и регистрације говеда

Објављено: 30. септембар 2015. Категорије: Остали подстицаји

Овим правилником ближе се прописује начин обележавања и регистрације говеда, најмањи број службених контрола, критеријуми за анализу ризика обележавања и регистрације говеда, као и садржај годишњег извештаја о спроведеним службеним контролама обележавања и регистрације говеда.

Обележавање и регистрација говеда је поступак означавања говеда на трајан начин ради идентификације, регистрације и прикупљања свих података у јединствен информациони систем, у складу са системом обележавања и регистрације животиња утврђеним законом којим се уређује ветеринарство, и који обухвата:
1) Централну базу;
2) регистар газдинстава на којима се држе, чувају или продају говеда
3) ушне маркице за појединачну идентификацију говеда;
4) пасош за говеда;
5) потврде о пријави догађаја, потврде о обележавању и потврде о праћењу кретања говеда;
6) потврде о регистрацији газдинства;
7) праћење кретања говеда;
8) Регистар на газдинству.

Подаци о обележавању и кретању говеда на територији Републике Србије морају да буду регистровани у Централној бази у складу са законом којим се уређује ветеринарство и на начин прописан овим правилником.

Поделите на:

Правилник је актуелан.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преузмите пратећу документацију