UAP
POČETNA
Uprava za agrarna plaćanja

Pravilnici

Pravilnika o podsticajima za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja

Objavljeno: 6. februar 2019. Kategorije: Mere ruralnog razvoja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR), uslovi i način za ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

1) podsticaji za pripremu LSRR;

2) podsticaji za sprovođenje LSRR.

Pravo na podsticaje ostvaruje Partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj (udruženje predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja) registrovano kod Agencije za privredne registre ako  nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita; za podsticaj za koji podnosi zahtev za odobravanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaj i ako je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Postupak za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu LSRR pokreće se po podnošenju zahtevu Partnerstva koje ispunjava propisane uslove, na javni poziv koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, i koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podsticaj za pripremu LSRR isplaćuje se u iznosu od 100%. Maksimalan iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za podsticaj za pripremu LSRR jeste 800.000 dinara.

Pravo na podsticaj za sprovođenje LSRR ima Partnerstvo kojem su odobrena i isplaćena sredstava za pripremu LSRR.

Postupak za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na sprovođenje LSRR pokreće se po podnošenju zahtevu Partnerstva koje ispunjava propisane uslove, na javni poziv koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, i koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Podsticaj za sprovođenje LSRR isplaćuje se u iznosu od 100%. Maksimalan iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za podsticaj za pripremu LSRR jeste 600.000 dinara.

 

Podelite na: