UAP
Uprava za agrarna plaćanja

Pregovori u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

EU

Pregovori u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja su među najzahtevnijim oblastima evropskih integracija za zemlju kandidata, s obzirom da se okvirno trećina propisa EU u odnosu na koju je potrebno izvršiti proces harmonizacije sa pravnim tekovinama EU, odnosi na širu oblast poljoprivrede.

Rezultat usklađivanja Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja biće pristup tržištu EU sa preko 500 miliona potrošača, uređenost proizvodnje, prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda na zajedničkom tržištu, kao i sa trećim zemljama. Članstvo u Evropskoj uniji omogućiće poljoprivrednicima korišćenje sredstava iz fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, poboljšati kvalitet proizvoda i samim tim znatno povećati njihovu konkurentnost na tržištu EU. Zbog svega navedenog, pregovori u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja biće izuzetno zahtevni.

Pregovaračka grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj – 11

Sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije za Pregovaračku grupu 11 (Eksplanatorni skrining za poglavlje 12) – Poljoprivreda i ruralni razvoj održan je od 18. marta do 20. marta 2014. godine u Briselu. Bilateralni skrinig za PG 11 održan je 14. – 16. maj 2014. godine u Briselu.

Pregovaračka grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede .

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja; Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine; Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; Republičkog geodetskog zavoda; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Zavoda za intelektualnu svojinu; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarije za evropske integracije.

Pregovaračka grupa 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja

Pregovaračka grupa za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenovani su iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine; Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije.

Sastanak analitičkog pregleda zakonodavstva Evropske unije (eksplanatorni skrining) za Pregovaračku grupu 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja koji je počeo 3. februara završen je 7. februara 2014. godine u Briselu.

Bilateralni skrining za Pregovaračku grupu 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja održan je u decembru mesecu 2014. godine.

Pregovaračka grupa za ribarstvo – 13

Pregovaračka grupa za ribarstvo – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenovani su iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja; Ministarstva zdravlja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kancelarije za evropske integracije.

Dana 26. februara 2018. godine Republici Srbiji zvanično je stigla potvrda od strane Evropske komisije – Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI), kojim se potvrđuje ispunjenost uslova za nesmetano sprovođenje IPARD II programa.

Uprava za agrarna plaćanja pohvaljena je u Godišnjem izveštaju o napretku Evropske komisije (Progress report) za ostvareni napredak i rezultate u procesu akreditacije i poveravanja poslova sprovođenja budžeta EU. Pružena je i podrška od strane Evropske komisije za dalji rad.

Uprava za agrarna plaćanja predstavila je trenutno stanje vezano za sprovođenje IPARD programa i tok administrativne obrade prvih zahteva pristiglih u okviru prva dva javna poziva na Pododboru za poljoprivredu i ribarstvo Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI), koji je održan je 19. aprila 2018. godine u Briselu. Srbija je pohvaljena i ohrabrena u pogledu nastavka procesa tj. daljeg korišćenja pretpristupnog fonda namenjenog poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

 

 

BRZI LINKOVI

Odaberite željenu stranicu