УАП
Управа за аграрна плаћања

ПРЕГОВОРИ СА ЕУ

ЕУ

Преговори у области пољопривреде и руралног развоја су међу најзахтевнијим областима европских интеграција за земљу кандидата, с обзиром да се оквирно трећина прописа ЕУ у односу на коју је потребно извршити процес хармонизације са правним тековинама ЕУ ,односи на ширу област пољопривреде.

Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој – 11

Састанак аналитичког прегледа законодавства Европске уније за Преговарачку групу 11 – Пољопривреда и рурални развој планиран одржан је од 18. марта до 20. марта 2014. године у Бриселу. Билатерални скриниг за ПГ 11 одржан је 14. – 16. мај 2014. године у Бриселу.

Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства здравља; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Завода за интелектуалну својину; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције.

Преговарачка група 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања

Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именовани су из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде и заштите животне средине.; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства унутрашњих послова; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције.

Састанак аналитичког прегледа законодавства Европске уније (експланаторни скрининг) за Преговарачку групу 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања који је почео 3. фебруара завршен је 7. фебруара 2014. године у Бриселу.

Билатерални скрининг за Преговарачку групу 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања одржан је у децембру месецу 2014. године.

Преговарачка група за рибарство – 13

Преговарачка група за рибарство – председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именовани су из реда представника Министарства пољопривреде, и заштите животне средине..

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, и заштите животне средине ,Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства здравља; Министарства финансија; Министарства привреде; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције.

БРЗИ ЛИНКОВИ

Одаберите жељену страницу