UAP
Uprava za agrarna plaćanja

Uprava za agrarna plaćanja

Podsticaji

Podsticaji za proizvodnju mogu biti:

 1. podsticaji za biljnu proizvodnju, i to:
  1. osnovni podsticaji,
  2. proizvodno vezani podsticaji;
 2. podsticaji u stočarstvu, i to za:
  1. kvalitetne priplodne mlečne krave,
  2. kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave),
 3. krave za uzgoj teladi za tov,
 4. krave dojilje,
 5. kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze),
 6. kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače),
 7. tov junadi,
 8. tov jagnjadi,
 9. tov jaradi,
 10. tov svinja,
 11. košnice pčela,
 12. roditeljske kokoške teškog tipa,
 13. roditeljske kokoške lakog tipa,
 14. roditeljske ćurke,
 15. kvalitetne priplodne matice riba šarana,
 16. kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,
 17. proizvodnju konzumne ribe.

AKTUELNI PODSTICAJI

Odaberite željenu kategoriju