Документација

Нема докумената

Започео пилот пројекат “Систем идентификације земљишних парцела (LPIS)”

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања започела је активности на успостављању система идентификације земљишних парцела, који је једна од најважнијих компоненти Интегрисаног система управљања и контроле (IACS) свих директних плаћања, као и плаћања из мера руралног развоја која се односе на површину, а који Србија треба да успостави до краја 2023. године.

У првој фази се уз експертску и финансијску подршку ЕУ (из IPA неалоцираних средстава) спроводи пилот пројекат и LPIS се успоставља на основу карата коришћењем географског информационог система. Главни циљеви пилот пројекта, који је започео 22. јанура и траје до 31. октобра 2019. године, су: одређивање референтне парцеле за Србију, израда методологије, израда пројектног задатка и техничке спецификације за LPIS софтвер и LC (земљишни покривач).

Запослени у Управи за аграрна плаћања су на основу критеријума најпре извршили селекцију јединица локалне самоуправе у којима ће се радити пилот пројекат. Одабрано је 10 општина: Нови Кнежевац, Сечањ, Ириг, Сремска Митровица, Горњи Милановац, Пожаревац, Голубац, Бољевац, Власотинце и Лесковац, а у шест њих су одређена и пољопривредна газдинства која учествују у пројекту. У дигитализацији референтних парцела укључено је 147 пољопривредника.

 Прикупљени су неопходни подаци из различитих регистара (Републичког геодетског завода, регистра пољопривредних газдинстава, републичког завода за статистику и др.) и неопходнe сликe (ортофото) из различитих периода. У периоду од 20. до 31. маја одржане су и радионице за представнике изабраних пилот општина о основама дигитализације пољопривредне парцеле, а потом је урађена и дигитализација парцела изабраних газдинстава.

Тренутно се ради анализа добијених података, након које ће бити предложен најпогоднији модел референтне парцеле за Србију: катастарска парцела, пољопривредна парцела, пољопривредни блок и физички блок, или топографска парцела.

LPIS представља графичку евиденцију свих земљишних површина које се користе за пољопривредну производњу. Најважнији циљеви успостављања LPIS је праведнија расподела подстицаја по површини земљишта коју пољопривредници користе, контрола подстицаја, као и прикупљање података о начину коришћења пољопривредног земљишта који ће се користити за аналитику и статистику пољопривредне производње.

За успостављање  LPIS потребно је користити дигиталне ортофотокарте (DOF) у размери 1:5000, дигиталне катастарске планове, дигитални модел терена (DMT) који је нужан за дефинисање појединих атрибутних података, подаци из регистра просторних јединица; подаци из регистра пољопривредних газдинстава и други подаци.

IMG_20190611_112523809IMG_20190611_104142943_HDR

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content