Документација

Преузмите пратећу документацију

Нема докумената

Успешно завршен пројекат “Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије”

Завршни састанак пројекта Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије, коме су присуствовали представници Делегације Еропске уније, NIRAS, Управе за аграрна плаћања и експерти на Пројекту, одржан је ове недеље у Управи за аграрна плаћања.

Управа је успешно, и у предвиђеном року, завршила пројекат, који представља почетак успостављања Система идентификације земљишних парцела (LPIS) у Србији. На пројекту који је трајао десет месеци, поред запослених у Управи за аграрна плаћања, учествовали су и експерти из Словеније и Чешке, а пројекат је финансирала Европска унија.

Обухваћено једанаест јединица локалне самоуправе (Нови Кнежевац, Сечањ, Сремска Митровица, Ириг, Горњи Милановац, Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Бољевац, Лесковац и Власотинце), док је у шест јединица локалне самоуправе вршена дигитализација сва четири типа референтне парцеле. Велики допринос успешној реализацији пројекта дали су представници локалних самоуправа, а пре свега одабрани пољопривредници, који су схватили значај пројекта, и у изузетно високом проценту (81%) се одазвали да доборовољно учествују у њему.

Најзначајнији резултати пројекта су: Израда техничке спецификације софтвера за LPIS и земљишни покривач, Израда методологије за LPIS и стечено знање запослених у Управи за аграрна плаћања и представника локалне самоуправе на успостављању LPIS. Такође, направљена је анализа о предностима и недостацима сва четири типа референтне парцеле, а на основу које је препоручено да је за подручје Републике Србије најпогоднији тип референтне парцеле физички блок или пољопривредна парцела.

У наредном периоду се очекује друга фаза пилот пројекта, а затим и успостављање LPIS на целој територији Србије.

Систем идентификације земљишних парцела је један од најзачајнијих регистара у Интегрисаном административном и контролном систему (IACS) који служи за доделу, контролу и праћење подстицаја у пољопривреди (сва директна плаћања и плаћања из руралног развоја која су везана за површину пољопривредног земљишта).

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content