Документација

Нема докумената

Уредбе за унапређење пољопривредне производње

Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, усвојила уредбе којима се подстичу производња крмног биља, дувана у листу, житарица и кромпира и индустријског биља и Уредбу на основу које се продужава рок за регресирање дизел горива за пролећне радове у пољопривреди у 2012. години.

Регистровани пољопривредници, на основу Уредбе за подстицање производње крмног биља, имају право на премију по килограму произведеног крмног биља за исхрану стоке на сопственом пољопривредном газдинству и то за силажни кукуруз и сточни сирак у износу од 0,2 динара за један килограм, луцерку, детелину и сточну репу 0,5 динара и грахорицу и сточни грашак 0,7 динара по једном килограму, као и право на аванс у износу од 1.500 динара по хектару. Захтев за коришћење премије по килограму произведеног крмног биља се подноси од 1. јуна до 1. октобра 2012. године.

На основу уредби о подстицању производње дувана у листу, житарица и кромпира и индустријског биља, пољопривредници имају право на аванс за дуван у листу и за индустријско биље (соју, сунцокрет, уљану репицу и шећерну репу) у износу од 4.000 динара по хектару и аванс за житарице у износу од 1.500 односно за кромпир пре испоруке 2.000 динара по хектару. Захтеви за остваривање права на аванс се подносе од 17. априла до 10. маја 2012. године.

На предлог министра Душана Петровића, Влада Републике Србије усвојила је одлуку којом се продужава рок за набавку регресираног дизел горива до 15. маја 2012. године.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content