УАП расписала конкурс за расподелу подстицаја

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује Конкурс за расподелу подстицаја за посебне програме усавршавања стручног знања пољопривредних произвођача у 2013. години.

Kонкурс за расподелу подстицаја за посебне програме за усавршавање стручног знања пољопривредних произвођача је утврђен Правилником о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета и односи се на:

 1. Управљање газдинством, и то на:
  1. књиговодствo и рачуноводствo на газдинству,
  2. израду пројеката и бизнис планова за планирање развоја газдинства са проценом оправданости инвестиције, планирањем коришћења и управљања природним ресурсима;
 2. Унапређење продаје, и то на:Подршку развоју села кроз стратешко планирање и програмирање на нивоу локалне заједнице;
  1. струковно удруживање и заједнички пласман пољопривредних производа,
  2. паковање и маркетинг,
  3. заштиту географског порекла пољопривредних производа,
  4. стандарде у производњи, преради и продаји;
 3. Унапређење малих пољопривредних газдинстава, и то на:
  1. мултифункционалну пољопривреду и диверзификацију економских активности,
  2. интегралну и органску пољопривреду,
  3. примену добрих пољопривредних пракси,
  4. обуку у руралном туризму и агро-туризму за пољопривредна газдинста.

Пријаве на конкурс у писаној форми треба послати на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15 000 Шабац, са назнаком: „Конкурс за посебне програме”. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content