EN
[wpml_language_selector_widget]

УАП расписала конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2014. годину

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписала је Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2014. годину. Расписаним Конкурсом расподељују се подстицаји за сертификацију и клонску селекцију кроз подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржавање колекција и друго у циљу сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и хмеља и то:

1)    изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, предосновне и основне категорије, набавку односно увоз биљака предосновне категорије, као и куповину опреме, реагенаса и индикатор биљака за њихово тестирање и ретестирање према Списку опреме и других неопходности који се финансирају програмом сертификације, а све у циљу добијања и одржавања садног материјала предосновне категорије воћака, винове лозе и хмеља;
2)     једну или више фаза клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, подразумевајући и анализе на присуство регулисаних штетних организама, односно активности на здравственој (фитосанитарној) селекцији и генетичкој селекцији (масовна позитивна и/или негативна клонска селекција за подлоге и домаће створене сорте, индивидуална клонска селекција: предклонска селекција, селекција кандидат клонова и завршно испитивање клонова) према Списку активности које се финансирају у оквиру програма клонске селекције.

Рок за подношење пријава на Конкурс је од 15.09.2014. до 15.10.2014. године. Пријаве на конкурс, у писаној форми, слати на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за  аграрна плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, 15 000 Шабац, са назнаком:„Конкурс за програме сертификације  и клонске селекције – 2014”.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content