УАП расписала конкурс за попуњавање упражњених радних места

Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места

Управa за аграрна плаћања расписала је јавни конкурс за попуњавање слободних извршилачких радних места на неодређено време и то:

  1. Радно место за директна плаћања – премије у звању саветник – 1 извршилац
  2. Радно место за  исплату подстицаја за производњу у сточарству у звању саветник – 2 извршиоца
  3. Радно место администратор поступка у Групи за подстицаје за производњу у сточарству у звању референт – 1 извршилац
  4. Радно место за    исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла у звању  саветник – 2 извршиоца
  5. Радно место за  евиденције и плаћања  у Одсеку за исплате у звању  референт – 1 извршилац

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије број 61/2013“ од 12.07. 2013., дневном листу „Данас“, као и  web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Рок  за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Лице задужено за давање обавештења: Весна Тршић Бошковић, дипл. правник, телефон број 015/367-573, e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком „Јавни конкурс за попуњавање радних места“.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content