УАП
ПОЧЕТНА

УАП расписала конкурс за попуњавање упражњених радних места

Објављено: 15. јула 2013. Категорија: Вести 2013

Јавни конкурс за попуњавање слободних радних места

Управa за аграрна плаћања расписала је јавни конкурс за попуњавање слободних извршилачких радних места на неодређено време и то:

  1. Радно место за директна плаћања – премије у звању саветник – 1 извршилац
  2. Радно место за  исплату подстицаја за производњу у сточарству у звању саветник – 2 извршиоца
  3. Радно место администратор поступка у Групи за подстицаје за производњу у сточарству у звању референт – 1 извршилац
  4. Радно место за    исплату подстицаја за квалитетна приплодна грла у звању  саветник – 2 извршиоца
  5. Радно место за  евиденције и плаћања  у Одсеку за исплате у звању  референт – 1 извршилац

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије број 61/2013“ од 12.07. 2013., дневном листу „Данас“, као и  web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Рок  за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Лице задужено за давање обавештења: Весна Тршић Бошковић, дипл. правник, телефон број 015/367-573, e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова 4-6, са назнаком „Јавни конкурс за попуњавање радних места“.

Поделите на: