Документација

Нема докумената

Три пута више новчаних средстава за развој сточарства

Новчана средства која су опредељена за спровођење Другог јавног позива у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години, првобитно су износила 360.000.000 динара. С обзиром на велику заинтересованост, исказану у броју пристиглих пријава, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде одлучило је да увећа буџет, и то за додатних 860.000.000 динара. Укупна новчана средства сада износе 1,2 милијарде динара и биће на располагању подносиоцима пријава, до потпуног утрошка.

Подсећамо, предмет Другог јавног позива биле су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека и меса, пчеларства и аквакултуре. Рок за подношење пријава био је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године.

Након административне обраде пристиглих пријава, формирана је Коначна ранг листа на којој су се нашли сви подносиоци пријава, који су испунили опште и посебне услове прописане текстом Другог јавног позива.

Наредни корак, по објављивању Коначне ранг листе, јесте да, Управа за аграрна плаћања доноси Решење о одобравању права на коришћење бесповратних средстава према редоследу на Коначној ранг листи за све пријаве за које постоје финансијска средства опредељења за Други јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије.

Коначна ранг листа захтева за одобравање пројекта за Други Јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години

 

 

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content