Документација

Нема докумената

Субвенција кредита за јесењу сетву продужена до 1. новембра

Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Министарством финансија и пословним банкама у циљу припреме пољопривредних произвођача за јесењу сетву, као једну од мера пољопривредне политике, продужило је примену Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку до 1.новембра 2014. године.

Носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и земљорадничким задругама омогућен је поменутим Правилником олакшан приступ коришћењу кредита за набавку репродукционог материјала за јесењу сетву (семена, ђубрива и средстава за заштиту биља) уз фиксну каматну стопу од 6% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита.

Правилником су истовремено предвиђени и повољнији кредити за пољопривредне произвођаче за набавку пољопривредне опреме и механизације, такође са фиксном каматном стопом од 6% на годишњем нивоу, као и за набавку стоке уз још повољнију стопу од 4% на годишњем нивоу. Кредити се одобравају са роком отплате од једне до три године, уз могућност коришћења периода мировања (грејс периода) до једне године који улази у период отплате кредита.

Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу детаљније информисати о условима остваривања права на овај вид кредитне подршке у експозитурама пословних банака које су закључиле уговор са Министарством, а о којим банкама се ради може се видети на интернет презентацији Министарства у делу који се односи на „Кредитну подршку пољопривредним газдинствима“.

Поделите овај текст:
Поделите овај текст:
Skip to content